torstai 30. huhtikuuta 2015

Veikkausliigan 2014 laukausanalyysiä

Luonteva jatko edelliseen maalimäärätarkasteluun on tarkastella laukausmääriä samaan tapaan. Ongelmaksi muodostui tässä tapauksessa se, että Veikkausliigan Ottelukeskus katosi bittiavaruuteen, enkä voinut hakea laukauksia sieltä. Muualta keräämäni data poikkesi kuitenkin niin paljon Ottelukeskuksen luvuista, että päätin kerätä myös laukausdatan Ottelukeskuksesta (mukavasti sai taas tuhlattua aikaa siihenkin...). Oli muuten jännä havaita tosiaan tuo erojen merkittävyys erityisesti laukausten osalta. Ottelukeskuksen suurempia laukausmääriä selittänee se, että siellä kokonaislaukauksiin lasketaan myös blokatut vedot ja ilmeisesti muualta löytämissäni tilastoissa ei. Pieniä eroja löytyi myös kulmapotkujen määrissä yms., mutta erot olivat pieniä ja vähemmän säännöllisiä muiden tilastojen osalta.

Laukausanalyysiä varten tein saman jaottelun kuin maalimäärissä, eli tarkastelussa oli mukana ajankohta (kuukausi) sekä se, oliko alustana tekonurmi vai luonnonnurmi. Tekonurmiotteluita oli suhteessa selvästi eniten huhtikuussa eli 50 % kaikista pelatuista otteluista (kuten on varmasti järkevintäkin). Koko kauden osalta tekonurmiotteluita oli 1/3 kaikista pelatuista peleistä. 

Otin tässä tarkasteluun Total Shots (=InStatin kaikki laukaukset, sisältäen myös blokatut laukaukset), Shots On Goal (=InStatin laukaukset kohti maalia) sekä näistä laskettu SoTR (=Shots on Target Ratio).

Total Shots


 


Laukausten kokonaismäärissä ei ole havaittavissa mitään säännönmukaista eroa tekonurmien ja luonnonnurmien välillä. Hieman intuition vastaisesti itseasiassa huhtikuussa laukausmäärät olivat tekonurmilla alhaisempia kuin luonnonnurmilla. Vihreä katkoviiva kuvastaa kaikkien pelien kuukausittaisia laukausmääriä ja palluraviiva näyttää tämän laukausmäärän trendin. Eli koko kauden osalta laukausmäärä oli trendinomaisesti hieman kasvava ja keskimäärin laukauksia oli noin 0.5 vetoa enemmän / ottelu, kun mentiin kautta kuukausi eteenpäin.

Shots on Goal


 


 Maalia kohti suuntautuneissa laukauksissa on myös kokonaisuutena lievästi nouseva trendi (= noin 0.15 laukausta / kk). Näissä myös tekonurmien ja luonnonnurmien välinen ero on selkeämpi ja intuition ja odotusten mukainen. Toisin sanoen huhtikuussa tekonurmiotteluissa lauottiin lähes 2 kertaa enemmän / ottelu kohti maalia kuin luonnonnurmiotteluissa. Loppukaudesta taas ero kääntyy luonnonnurmien eduksi. Eli tulkintana voidaan todeta alkukaudesta laukausten laadun olevan parempi tekonurmilla ja kesä-heinäkuussa luonnonnurmikentät ajavat tekonurmien ohi maalia kohti suuntautuneiden laukausten määrässä.

Shots on Target Ratio (SoTR)

"Shots on Target Ratio" kuvastaa sitä, kuinka monta prosenttia kaikista laukauksista suuntautui maalia kohti. Koko kauden osalta tarkkuus näyttäisi olevan erittäin vakaa (trendi on käytännössä vaakasuora viiva). Tässä tulee kuitenkin hyvin esiin se, että alkukaudesta tekonurmipeleissä osuttiin tolppien väliin poikkeuksellisen tarkasti. Ja toisaalta myös se fakta, että luonnonnurmikentillä osumatarkkuus parani selvästi, kun mentiin kohti kesää. Eli kokonaisuutena tarkkuus oli koko kauden likimain samaa tasoa (noin 37%), mutta alustoilla (ja huhtikuun osalta varmasti myös sattumalla) näytti olleen iso merkitys.

Tarkastelen tulevissa postauksissa näitä laukaus- ja maalitilastoja tarkemmin myös joukkuetasolla.

sunnuntai 19. huhtikuuta 2015

Veikkausliigan 2014 maalimääristä - onko tekonurmi vihreämpää?

Nyt kun sain nuo tulokset näpyteltyä Exceliin, niin tässä lyhyt katsaus viime kauden koko otteluiden maalimääriin ja ottelutuloksien jakaumiin. 


 

Jaoin tarkastelua varten aineiston kuukausitasolle. Ideana oli tässä tutkia, muuttuvatko maalimäärät ja tulosjakaumat kauden kuluessa ja jos muuttuvat, niin miten. Yllä taulukossa on esitetty kuukausittaiset ottelut sekä niiden 1-x-2 -jakaumat ja maalimäärät. Lisäksi johdin toteutuneista maalimääristä Poisson-jakaumalla "odotetut" lopputulosjakaumat. 

Jakaumaa tarkastellessa huomaa, että alkukaudesta kotietu näyttäisi olleen kovempi kuin loppukaudesta. Koko kauden jakauma oli 46-28-26, mutta kauden loppupuoliskolla kotivoittoja tuli kuukausitasolla noin 40 %. Ottelumäärät / kuukausi olivat melko pieniä, joten sattumallakin on näissä oma roolinsa. Poisson-jakaumasta johdetut tulokset olivat kuitenkin paria poikkeusta lukuun ottamatta erittäin lähellä toteutuneita lukuja. Tämä tarkoittaa siis sitä, että keskimääräisistä kuukausittaisista maalimääristä johdettu jakauma vastasi melko tarkasti toteutunutta (todettakoon vielä, että en käyttänyt tässä mitään tasurikorjausta, vaan luvut ovat suoraan Poissonin antamia). 

Maalimäärätarkastelua varten lisäsin lukuihin lisämuuttujaksi sen, onko ottelu pelattu tekonurmella. Ajatuksena minulla oli tässä se, että alkukaudesta voisi olettaa maalimäärien luonnonnurmilla olevan alhaisempi kuin loppukaudesta. Toisaalta tekonurmien osalta olosuhteista johtuvia eroja ei pitäisi olla samalla lailla (tekonurmijoukkueina HJK, RoPS, KuPS ja Mypa; toivottavasti meni oikein...).

 

Kuvasta nähdään, että maalimäärissä tosiaan tapahtui muutosta kauden kuluessa. Kuvassa harmaa alue kuvastaa koko kauden keskimääräistä maalimäärää (2.58 / ottelu). Ruskea viiva on tekonurmikenttien maalimäärä ja sininen viiva luonnonnurmikenttien maalimäärä. Alhaalla näkyvä ruskean/punertavan sävyinen alue kuvastaa tekonurmien ja luonnonnurmien välistä eroa maalimäärissä. Positiivinen luku tarkoittaa, että tekonurmilla tehtiin ko. kuukauden aikana enemmän maaleja / peli kuin luonnonnurmilla ja negatiivinen luonnollisesti päinvastoin.

Kuvasta voidaan hyvin nähdä, että ainakin suurin piirtein oletus alkukauden alhaisista maalimääristä luonnonnurmilla piti paikkansa. Lukuja ei kannata tarkastella absoluuttisina totuuksina, koska pelien määrät ja pelanneet joukkueet vaihtelivat kuukausittain, mutta viime kauden perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että kausi oli hyvin selvästi kaksijakoinen: alkukaudesta (huhti-kesäkuu) luonnonnurmilla tehtiin maaleja selvästi alle koko kauden keskimääräisen, mutta loppukaudesta (heinäkuusta eteenpäin) selvästi enemmän kuin keskimäärin. Lisäksi Lokakuussa maalimäärät tippuivat jälleen erityisesti luonnonnurmilla pelatuissa otteluissa. Tekonurmiotteluissa tällaista selvää trendiä ei ollut havaittavissa, vaan kuukausittaiset maalimäärät vaihtelivat huomattavasti vähemmän (keskihajonta 0.36 maalia vs. luonnonnurmien 0.51 maalia).