sunnuntai 19. huhtikuuta 2015

Veikkausliigan 2014 maalimääristä - onko tekonurmi vihreämpää?

Nyt kun sain nuo tulokset näpyteltyä Exceliin, niin tässä lyhyt katsaus viime kauden koko otteluiden maalimääriin ja ottelutuloksien jakaumiin. 


 

Jaoin tarkastelua varten aineiston kuukausitasolle. Ideana oli tässä tutkia, muuttuvatko maalimäärät ja tulosjakaumat kauden kuluessa ja jos muuttuvat, niin miten. Yllä taulukossa on esitetty kuukausittaiset ottelut sekä niiden 1-x-2 -jakaumat ja maalimäärät. Lisäksi johdin toteutuneista maalimääristä Poisson-jakaumalla "odotetut" lopputulosjakaumat. 

Jakaumaa tarkastellessa huomaa, että alkukaudesta kotietu näyttäisi olleen kovempi kuin loppukaudesta. Koko kauden jakauma oli 46-28-26, mutta kauden loppupuoliskolla kotivoittoja tuli kuukausitasolla noin 40 %. Ottelumäärät / kuukausi olivat melko pieniä, joten sattumallakin on näissä oma roolinsa. Poisson-jakaumasta johdetut tulokset olivat kuitenkin paria poikkeusta lukuun ottamatta erittäin lähellä toteutuneita lukuja. Tämä tarkoittaa siis sitä, että keskimääräisistä kuukausittaisista maalimääristä johdettu jakauma vastasi melko tarkasti toteutunutta (todettakoon vielä, että en käyttänyt tässä mitään tasurikorjausta, vaan luvut ovat suoraan Poissonin antamia). 

Maalimäärätarkastelua varten lisäsin lukuihin lisämuuttujaksi sen, onko ottelu pelattu tekonurmella. Ajatuksena minulla oli tässä se, että alkukaudesta voisi olettaa maalimäärien luonnonnurmilla olevan alhaisempi kuin loppukaudesta. Toisaalta tekonurmien osalta olosuhteista johtuvia eroja ei pitäisi olla samalla lailla (tekonurmijoukkueina HJK, RoPS, KuPS ja Mypa; toivottavasti meni oikein...).

 

Kuvasta nähdään, että maalimäärissä tosiaan tapahtui muutosta kauden kuluessa. Kuvassa harmaa alue kuvastaa koko kauden keskimääräistä maalimäärää (2.58 / ottelu). Ruskea viiva on tekonurmikenttien maalimäärä ja sininen viiva luonnonnurmikenttien maalimäärä. Alhaalla näkyvä ruskean/punertavan sävyinen alue kuvastaa tekonurmien ja luonnonnurmien välistä eroa maalimäärissä. Positiivinen luku tarkoittaa, että tekonurmilla tehtiin ko. kuukauden aikana enemmän maaleja / peli kuin luonnonnurmilla ja negatiivinen luonnollisesti päinvastoin.

Kuvasta voidaan hyvin nähdä, että ainakin suurin piirtein oletus alkukauden alhaisista maalimääristä luonnonnurmilla piti paikkansa. Lukuja ei kannata tarkastella absoluuttisina totuuksina, koska pelien määrät ja pelanneet joukkueet vaihtelivat kuukausittain, mutta viime kauden perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että kausi oli hyvin selvästi kaksijakoinen: alkukaudesta (huhti-kesäkuu) luonnonnurmilla tehtiin maaleja selvästi alle koko kauden keskimääräisen, mutta loppukaudesta (heinäkuusta eteenpäin) selvästi enemmän kuin keskimäärin. Lisäksi Lokakuussa maalimäärät tippuivat jälleen erityisesti luonnonnurmilla pelatuissa otteluissa. Tekonurmiotteluissa tällaista selvää trendiä ei ollut havaittavissa, vaan kuukausittaiset maalimäärät vaihtelivat huomattavasti vähemmän (keskihajonta 0.36 maalia vs. luonnonnurmien 0.51 maalia).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti